Vytvořte fakturu

Bytospráva - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bytospráva
IČO 31357407
TIN 2020881566
DIČ SK2020881566
Datum vytvoření 09 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bytospráva
Nobelova 1
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 137 828 €
Zisk 25 188 €
Kapitál 3 312 548 €
Vlastní kapitál 40 825 €
Kontaktní informace
Email aureka@chello.sk
Telefon(y) +421244442700, +421244452305, +421244631486
Mobile(y) +421902315570, +421904097145
Fax(y) 0244631486
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,383,022
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,677
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,677
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,677
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,356,211
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 117
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,323,315
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 39,855
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,855
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,283,460
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,779
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,162
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,617
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,134
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,383,022
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,314
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,368
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,368
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,758
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,758
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,188
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,330,708
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 534
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 534
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,283,460
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 44,914
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 712
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 712
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,269
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,035
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,898
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,800
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 137,832
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 137,828
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,828
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,311
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,759
D. Služby (účtová skupina 51) 9,925
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,849
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,772
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,341
4. Sociální náklady (527, 528) 4,736
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 501
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,567
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,567
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 710
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,517
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,144
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,029
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,029
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,025
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,492
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,304
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,304
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,188
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357407 TIN: 2020881566 DIČ: SK2020881566
 • Sídlo: Bytospráva, Nobelova 1, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 13.12.2002
  Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06 04.05.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Lackovič 3 500 € (50%) Baltská 7 Bratislava 821 07
  Ladislav Satmáry 3 500 € (50%) Hrušková 26 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   čistiace a upratovacie služby
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   15.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu s výnimkou tovarov, obchodovanie s ktorými vyžaduje v zmysle zák. č. 455/91 Zb. osobitnú spôsobilosť;
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru zaúčelom jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   27.01.2011Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07
   26.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Monika Halászová Partizánska 2 Šaľa 927 00
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07
   02.06.2009Noví spoločníci:
   Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.05.2009
   01.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   02.07.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru zaúčelom jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   čistiace a upratovacie práce s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   28.01.2003Nové obchodné meno:
   Bytospráva, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 1 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Monika Halászová Partizánska 2 Šaľa 927 00
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Lackovič Baltská 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.12.2002
   27.01.2003Zrušené obchodné meno:
   GASA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 90 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   GASA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 90 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu s výnimkou tovarov, obchodovanie s ktorými vyžaduje v zmysle zák. č. 455/91 Zb. osobitnú spôsobilosť;
   Noví spoločníci:
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Peter Bogár Hrušková 26 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   Mgr. Ladislav Satmáry Hrušková 26 Bratislava 831 06