Vytvořte fakturu

AGENTÚRA MVK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGENTÚRA MVK
IČO 31357423
TIN 2020291944
DIČ SK2020291944
Datum vytvoření 09 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTÚRA MVK
Godrova 8
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 595 €
Zisk 17 121 €
Kapitál 57 904 €
Vlastní kapitál -17 009 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252922831, +421254651135
Mobile(y) +421903434514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 70,739
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,287
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,287
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,787
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,966
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,805
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,075
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,075
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 730
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,161
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 499
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,662
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 486
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 486
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,739
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,112
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 162,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -163,648
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,845
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -172,493
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,121
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,085
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,030
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,030
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,055
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,561
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,561
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 535
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 329
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,430
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,181
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 542
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 542
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,391
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 94,595
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,391
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,204
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,111
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,856
D. Služby (účtová skupina 51) 56,702
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,874
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,998
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,828
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 679
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,787
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,787
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,484
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 833
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 403
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 403
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -403
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,081
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,121
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357423 TIN: 2020291944 DIČ: SK2020291944
 • Sídlo: AGENTÚRA MVK, Godrova 8, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Haulík Godrova 8 Bratislava 15.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Haulík 4 647 € (70%) Godrova 8 Bratislava
  Ing. Katarína Danisová 996 € (15%) Parcelná 24 Bratislava 821 06
  Ing. Arch. Štefan Kačáni 996 € (15%) Sibírska 1604/59 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Danisová Parcelná 24 Bratislava 821 06
   Ing. Arch. Štefan Kačáni Sibírska 1604/59 Bratislava 831 02
   20.11.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jana Kačániová Račianska 60 Bratislava
   15.03.1999Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA MVK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Godrova 8 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľká činnosť v rozsahu voľnej živnosti - neperiodické publikácie
   automatizované spracovaie dát
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Pavel Haulík Godrova 8 Bratislava
   PhDr. Jana Kačániová Račianska 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavel Haulík Godrova 8 Bratislava
   14.03.1999Zrušené obchodné meno:
   TOPS SLOVAKIA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť;
   poradenstvo v oblasti obchodu;
   pozemné a inžinierske stavby;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva;
   Zrušeny spoločníci:
   REI TRADING spol. s r.o. Ječná 3 Brno Česká republika
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Ing. Radomír Hudec Julia Fučíka 3598 Zlín Česká republika
   Zdeněk Nádeníček Větrná 4606 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Pavel Vorel U náhonu 126 Zlín Česká republika
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   TOPS SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť;
   poradenstvo v oblasti obchodu;
   pozemné a inžinierske stavby;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva;
   Noví spoločníci:
   REI TRADING spol. s r.o. Ječná 3 Brno Česká republika
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Ing. Radomír Hudec Julia Fučíka 3598 Zlín Česká republika
   Zdeněk Nádeníček Větrná 4606 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Richard Schin Dostojevského rad 1 Bratislava
   Pavel Vorel U náhonu 126 Zlín Česká republika