Vytvořte fakturu

PROBS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROBS
IČO 31357458
TIN 2020343820
DIČ SK2020343820
Datum vytvoření 17 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROBS
Nejedlého 16
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 933 €
Zisk 7 819 €
Kapitál 19 930 €
Vlastní kapitál -22 613 €
Kontaktní informace
Email kele@chello.sk
Telefon(y) 0905713420
Mobile(y) +421905713420, 0905713420
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,956
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,956
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,956
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,029
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,997
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,985
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,795
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,099
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,099
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,632
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,345
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,819
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,780
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,780
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,180
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 168
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 223
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 209
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,933
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,706
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,309
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,207
C. Služby (účtová skupina 51) 6,366
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,211
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 235
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,181
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,109
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,624
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,133
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 805
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 805
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -805
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,819
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,819
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357458 TIN: 2020343820 DIČ: SK2020343820
 • Sídlo: PROBS, Nejedlého 16, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02 14.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oto Kele 6 938 € (85.7%) Nejedlého 16 Bratislava 841 02
  Matej Kele 1 162 € (14.3%) Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2012Nové sidlo:
   Nejedlého 16 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02
   Matej Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 14.08.1997
   18.12.2012Zrušené sidlo:
   Nejedlého 16 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   11.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   17.08.1993Nové obchodné meno:
   PROBS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie elektrických zariadení
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava
   Ing. Milan Petrík Drotárska 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Cséfalvay Belinského 3 Bratislava
   Ing. Oto Kele Nejedlého 16 Bratislava