Vytvořte fakturu

R. D. L. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název R. D. L.
IČO 31357601
TIN 2020806425
DIČ SK2020806425
Datum vytvoření 10 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R. D. L.
Mickiewiczova 8
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 689 €
Zisk -16 033 €
Kapitál 113 723 €
Vlastní kapitál -66 134 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 00263451388, 0263451388
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 99,884
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 85,682
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 85,682
2. Stavby (021) - /081, 092A/ -26
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,598
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,110
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,202
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 458
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 458
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 320
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 320
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 320
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,424
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,884
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -102,251
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,090
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,090
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -94,308
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -94,308
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,135
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 76
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 76
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 202,059
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,471
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,471
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,812
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 64
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 324
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,388
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,614
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,689
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,067
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,546
V. Aktivace (účtová skupina 62) 77
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,266
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30,666
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,591
D. Služby (účtová skupina 51) 8,774
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,438
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,250
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,999
4. Sociální náklady (527, 528) 189
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 716
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,577
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,341
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 496
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 67
2. Ostatní náklady (562A) 67
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 429
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -496
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,033
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017
 • IČO :31357601 TIN: 2020806425 DIČ: SK2020806425
 • Sídlo: R. D. L., Mickiewiczova 8, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mário Machovič Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 18.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mário Machovič 5 000 € (100%) Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.08.2016Noví spoločníci:
   Mário Machovič Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mário Machovič Slatinská 5022/18 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 18.07.2016
   14.06.2012Nové sidlo:
   Mickiewiczova 8 Bratislava 811 07
   02.11.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   10.09.1993Nové obchodné meno:
   R. D. L. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia