Vytvořte fakturu

G - SOFTWIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Obchodní název G - SOFTWIS
IČO 31357636
TIN 2020352675
DIČ SK2020352675
Datum vytvoření 23 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G - SOFTWIS
Ambroseho 5
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 47 078 €
Zisk 137 €
Kapitál 17 442 €
Vlastní kapitál -331 €
Kontaktní informace
Email gsoftwis@gsoftwis.sk
Telefon(y) 0262411971
Fax(y) 0262411971
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,220
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,220
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,139
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,044
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,359
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,939
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 229
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,066
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 137
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,420
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,420
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 205
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,945
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,270
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 47,078
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,727
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,351
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,248
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,625
C. Služby (účtová skupina 51) 34,113
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 292
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,475
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 743
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,830
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,340
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 670
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 670
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -670
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,160
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,023
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 137
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016
 • IČO :31357636 TIN: 2020352675 DIČ: SK2020352675
 • Sídlo: G - SOFTWIS, Ambroseho 5, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Gróf Bratislava 851 02 06.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Gróf 5 839 € (87.9%) Bratislava 851 02
  Ing. Marta Grófová 800 € (12.1%) Ambroseho 5 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2016Noví spoločníci:
   Roman Gróf Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   Ing. Marta Grófová Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   06.11.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenstvo v oblasti účtovnícta
   kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Gróf Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   G - SOFTWIS, spol. s r.o.
   23.08.1993Nové sidlo:
   Ambroseho 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   propagácia
   obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v obchode
   poskytovanie software
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ