Vytvořte fakturu

SPECTRA TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPECTRA TRADE
IČO 31357750
TIN 2020333293
DIČ SK2020333293
Datum vytvoření 24 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPECTRA TRADE
Za hradbami 34
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 694 €
Zisk 3 040 €
Kapitál 385 179 €
Vlastní kapitál 58 290 €
Kontaktní informace
Email spectra@spectra.sk
Telefon(y) 0336412220, 0336412222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 385,902
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 76,072
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 268,165
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 385,902
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,330
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 50,987
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,040
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 324,572
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 683
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 323,689
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,616
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,341
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 315,732
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 94,694
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 88,401
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,450
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,843
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 60,184
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,845
C. Služby (účtová skupina 51) 22,281
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 355
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,029
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,541
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 647
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 647
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,647
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,607
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,000
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,029
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 989
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,040
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357750 TIN: 2020333293 DIČ: SK2020333293
 • Sídlo: SPECTRA TRADE, Za hradbami 34, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 24.08.1993
  Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 21.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Katarína Zajkoska 1 992 € (30%) Za hradbami 34 Pezinok
  Ing. Pere Zajkoski 4 647 € (70%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.11.1998Nové predmety činnosti:
   spracovanie a montáž mramoru a žuly
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Ing. Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Ing. Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   21.03.1997Nové sidlo:
   Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Ing. Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pere Zajkoski Za hradbami 34 Pezinok
   20.03.1997Zrušené sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava
   Ing. Katarína Zajkoska Heydukova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava
   24.08.1993Nové obchodné meno:
   SPECTRA TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 5 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov-maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením);
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov;
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov;
   Noví spoločníci:
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava
   Ing. Katarína Zajkoska Heydukova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Zajkoska
   Anna Rakovská Višňová 5 Bratislava