Vytvořte fakturu

Viva studio - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Viva studio
IČO 31357792
TIN 2020333348
DIČ SK2020333348
Datum vytvoření 16 Srpen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Viva studio
Osadná 10
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 152 101 €
Zisk 48 272 €
Kapitál 412 483 €
Vlastní kapitál 229 949 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263834715, 0263810855
Fax(y) 0163834715
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 27,853
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,876
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,827
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,977
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 460,744
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 115,509
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -25
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 345,260
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 488,597
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 278,221
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 21,381
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 201,929
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,272
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 210,376
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 210,376
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,496
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,895
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,985
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 152,101
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 155,922
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -3,821
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 91,250
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,600
C. Služby (účtová skupina 51) 82,544
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 825
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,963
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 163
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 60,851
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 70,778
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,297
X. Úrokové výnosy (662) 1,297
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 178
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,119
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 61,970
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,698
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,272
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357792 TIN: 2020333348 DIČ: SK2020333348
 • Sídlo: Viva studio, Osadná 10, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Srpen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03 04.09.1998
  Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05 04.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Silvester Ernek 3 319 € (50%) Osadná 10 Bratislava 831 03
  Ing. Mária Urlandová 3 319 € (50%) Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava 831 03
   Ing. Mária Urlandová Topoľčianska 20 Bratislava 851 05
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   28.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   27.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   PhDr. . Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   16.08.1993Nové obchodné meno:
   Viva studio s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť;
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   audiovizuálne služby;
   sprostredkovateľské služby v oblasti televízie a filmu;
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   PhDr. . Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Silvester Ernek Osadná 10 Bratislava
   PhDr. Eva Josifoska Dobrovičova 9 Bratislava
   Ing. Mária Urlandová 291 Rabča