Vytvořte fakturu

COMAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Obchodní název COMAN
IČO 31357881
TIN 2020301591
DIČ SK2020301591
Datum vytvoření 16 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMAN
Lovinského 43
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 523 437 €
Zisk 625 €
Kapitál 544 657 €
Vlastní kapitál 9 722 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421944320021
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 165,948
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 76,398
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 465,536
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 372,628
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,016
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 631,484
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,348
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 333
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,751
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 625
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 621,136
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 862
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 526,864
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 366,604
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 331
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,880
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,049
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 93,110
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 523,437
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,859
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 461,642
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,936
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 515,749
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 38,787
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 112,356
C. Služby (účtová skupina 51) 342,033
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,500
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,899
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,234
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,940
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,688
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,325
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,938
X. Úrokové výnosy (662) 1,925
XI. Kurzové zisky (663) 13
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,121
M. Úrokové náklady (562) 5,598
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 523
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,183
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,505
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 625
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015