Vytvořte fakturu

EWS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EWS
IČO 31357890
TIN 2020301602
Datum vytvoření 16 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EWS
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 945 554 €
Zisk 1 631 024 €
Kapitál 3 973 173 €
Vlastní kapitál 3 529 133 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253417624
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,466,418
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,565,882
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,565,882
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,565,882
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,853,065
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 66,421
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,373
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 48
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,276,767
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 842,251
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 842,251
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 400,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,516
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 509,877
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,809
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 504,068
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47,471
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 47,471
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,466,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,760,157
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 50,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,073,633
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,073,633
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,631,024
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 706,261
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 104,417
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,408
12. Odložený daňový závazek (481A) 99,009
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 586,252
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 416,232
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 386,391
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,841
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,885
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,770
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 147,365
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,592
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,528
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,064
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,445,240
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,945,554
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,445,240
V. Aktivace (účtová skupina 62) 478,957
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,370
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,987
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,857,344
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 597,358
D. Služby (účtová skupina 51) 742,587
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 309,294
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 223,698
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 78,227
4. Sociální náklady (527, 528) 7,369
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,941
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,186,974
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,186,974
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,482
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,088,210
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,584,252
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,366
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,351
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,252
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 99
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,080
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 344
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 736
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,286
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,091,496
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 460,472
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 462,862
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,390
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,631,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31357890 TIN: 2020301602
 • Sídlo: EWS, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivo Buršík Dolnice 6 Brno - Řečkovice 621 00 Česká republika 06.11.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UNIFIN, s.r.o. 5 000 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2009Noví spoločníci:
   UNIFIN, s.r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   CBG, spol. s r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ivo Buršík Dolnice 6 Brno - Řečkovice 621 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.11.2006
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Pavol Spitzer Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.07.2005
   05.08.2005Noví spoločníci:
   CBG, spol. s r.o. Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Pavol Spitzer Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.07.2005
   04.08.2005Zrušeny spoločníci:
   MMP Medien-Marketing-und Produktionsgesellschaft m.b.H. Helferstorferstrasse 6 Maria Enzerdorf am Gebirge 2344 Rakúsko
   Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko Vznik funkcie: 12.11.1999
   15.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Krafčišín Štefánikova 33 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.12.2003
   14.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   23.05.2003Noví spoločníci:
   MMP Medien-Marketing-und Produktionsgesellschaft m.b.H. Helferstorferstrasse 6 Maria Enzerdorf am Gebirge 2344 Rakúsko
   Primavera Betriebs-und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko Vznik funkcie: 12.11.1999
   22.05.2003Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 27 Bratislava
   18.10.2001Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Roman Zanoni Wagnerstrasse 26B Hinterbrühl 2371 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 27 Bratislava
   17.10.2001Zrušené sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Roman Zanoni Kozia 29 Bratislava
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lipták Račianska 5 Bratislava
   17.04.2000Nové sidlo:
   Prievozská 14 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lipták Račianska 5 Bratislava
   Mag. Roman Zanoni Kozia 29 Bratislava
   16.04.2000Zrušené sidlo:
   Révova 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Renée Royová Kozia 29 Bratislava 811 03
   01.02.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov (automatov )
   prenájom hracích prístrojov (automatov)
   prevádzkovanie hracích (nevýherných) prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   31.01.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov /automatov/
   prenájom hracích prístrojov /automatov/
   Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   28.01.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   výroba - vývoj hracích prístrojov /automatov/
   prenájom hracích prístrojov /automatov/
   Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konteľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Renée Royová Kozia 29 Bratislava 811 03
   27.01.1997Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konateľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Reneé Beljaková Kozia 29 Bratislava 811 03
   31.10.1994Noví spoločníci:
   I.C.B. Beteiligungsgesellschaft m.b.H., zast. konateľkou: Gracijana Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   16.09.1993Nové obchodné meno:
   EWS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 6 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Dipl. ing. Ljupka Zanoni Helferstorferstr. 6 2344 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Reneé Beljaková Kozia 29 Bratislava 811 03