Vytvořte fakturu

"BOCO" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "BOCO"
IČO 31357920
TIN 2020839645
DIČ SK2020839645
Datum vytvoření 14 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "BOCO"
Sklenárová 10
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 061 €
Zisk -192 €
Kapitál 25 378 €
Vlastní kapitál 11 236 €
Kontaktní informace
Email mcfoodcoffee@gmail.com
Telefon(y) 0905221264, 0905273079
Mobile(y) 0905221264, 0905273079
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,704
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,704
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,704
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,766
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -18
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,131
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,388
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,470
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,044
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 230
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,367
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -192
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,426
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,612
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,814
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,745
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,430
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,091
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,548
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 106,061
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 106,061
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 104,342
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,386
C. Služby (účtová skupina 51) 18,501
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,968
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 185
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,300
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,719
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,174
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 951
M. Úrokové náklady (562) 343
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 608
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -951
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 768
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -192
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31357920 TIN: 2020839645 DIČ: SK2020839645
 • Sídlo: "BOCO", Sklenárová 10, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Čeliga Ipeľská 5 Bratislava 821 07 14.09.1993
  Jozef Čeliga Sklenárova 10 Bratislava 821 03 14.09.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Čeliga 5 311 € (80%) Ipeľská 5 Bratislava 821 07
  Jozef Čeliga, RSDr. 1 328 € (20%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Čeliga Ipeľská 5 Bratislava 821 07
   Jozef Čeliga , RSDr. Sklenárova 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Čeliga Ipeľská 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.09.1993
   14.09.1993Nové obchodné meno:
   "BOCO" s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklenárová 10 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, balených potravín a liehovín;
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania;
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti;
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čeliga Sklenárova 10 Bratislava 821 03