Vytvořte fakturu

BEST International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název BEST International
IČO 31358021
TIN 2020336384
DIČ SK2020336384
Datum vytvoření 14 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEST International
Záhradnícka 23
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -8 958 €
Kapitál 18 155 €
Vlastní kapitál -28 303 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244372736
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 150,165
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117,500
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,500
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 100,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,665
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,222
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,660
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,660
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 29,275
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 443
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,165
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,916
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 874
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 874
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,471
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,471
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,958
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,081
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 216
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 216
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 188,865
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100,570
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,570
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,981
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,992
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 475
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,500
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,500
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,992
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -475
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,998
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,958
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016