Vytvořte fakturu

SUREMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUREMA
IČO 31358098
TIN 2020296454
DIČ SK2020296454
Datum vytvoření 20 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUREMA
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 218 €
Zisk 19 433 €
Kapitál 42 876 €
Vlastní kapitál -105 295 €
Kontaktní informace
Email surema@surema.sk
webové stránky http://www.surema.sk
Mobile(y) +421902926201
Fax(y) 0244462626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,741
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 39,154
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,585
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,585
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 92
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,477
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,587
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 972
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,615
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,741
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -85,862
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -111,934
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -111,934
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,433
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,603
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,563
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,813
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,457
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,461
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,682
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 51,990
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,218
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,990
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 228
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,756
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,152
D. Služby (účtová skupina 51) 17,143
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,736
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 222
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 503
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,462
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,695
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 541
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 541
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -541
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,921
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,488
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,488
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,433
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358098 TIN: 2020296454 DIČ: SK2020296454
 • Sídlo: SUREMA, Smrečianska 16, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava 20.09.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Šmotlák 6 639 € (100%) Silvánska 17 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2011Zrušeny spoločníci:
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1993
   27.01.2004Nové predmety činnosti:
   služby verejných nosičov a poslov
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1993
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1993
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   24.01.2002Nové sidlo:
   Smrečianska 16 Bratislava 831 01
   23.01.2002Zrušené sidlo:
   Čajakova 5 Bratislava 811 05
   18.09.2001Nové sidlo:
   Čajakova 5 Bratislava 811 05
   17.09.2001Zrušené sidlo:
   Čajakova 8 Bratislava 811 05
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   23.02.1998Nové predmety činnosti:
   marketing
   automatizované spracovanie údajov /počítačové spracovanie adries/
   mailingové služby - príprava zásielok na prepravu
   administratívne práce
   sprostredkovanie dopravy
   baliace činnosti
   17.01.1994Nové sidlo:
   Čajakova 8 Bratislava 811 05
   16.01.1994Zrušené sidlo:
   J. Stanislava 9 Bratislava 841 05
   20.09.1993Nové obchodné meno:
   SUREMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. Stanislava 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie reklamnej a propagačnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Šmotlák Silvánska 17 Bratislava
   René Špír J. Stanislava 9 Bratislava