Vytvořte fakturu

ACTIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ACTIO
IČO 31358101
TIN 2020353148
DIČ SK2020353148
Datum vytvoření 14 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACTIO
Holíčska 46
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 904 €
Zisk 18 611 €
Kapitál 87 165 €
Vlastní kapitál 74 665 €
Kontaktní informace
Email actio@netax.sk
Telefon(y) 0245523014, 0905713223
Mobile(y) +421905713223, 0905713223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,137
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,137
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,137
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,279
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,624
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,063
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 110,416
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,275
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 67,361
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,611
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,141
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,813
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,028
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,139
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,107
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,690
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,904
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 66,240
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 48,010
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,826
C. Služby (účtová skupina 51) 2,306
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,489
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 172
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,300
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 917
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,894
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,108
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -34
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,860
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,249
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358101 TIN: 2020353148 DIČ: SK2020353148
 • Sídlo: ACTIO, Holíčska 46, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05 08.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Holý 6 639 € (100%) Holíčska 46 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   14.09.1993Nové obchodné meno:
   ACTIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť-príprava, technické vedenie a dozorovanie stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Holý Holíčska 46 Bratislava 851 05