Vytvořte fakturu

FERI CHEMICAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FERI CHEMICAL
IČO 31358195
TIN 2020349397
DIČ SK2020349397
Datum vytvoření 21 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERI CHEMICAL
Zvolenská 39
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 232 127 €
Zisk 43 842 €
Kapitál 723 322 €
Vlastní kapitál 479 419 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421253416968, +421253416975
Mobile(y) +421902803107, +421903455710
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 528,608
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 126,025
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,819
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,717
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 101,489
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,489
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 402,239
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 128,239
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,239
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 67,905
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,971
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,971
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,934
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 206,095
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 661
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 205,434
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 344
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 528,608
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 409,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,019
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,019
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 35,622
2. Ostatní fondy (427, 42X) 35,622
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 689
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 689
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 319,992
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 319,992
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,804
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,602
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 291
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,311
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 115,202
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,337
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,337
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,876
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 163
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 506
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,232,126
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,232,127
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,232,127
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,175,629
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,101,064
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,467
D. Služby (účtová skupina 51) 25,184
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,447
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,940
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,442
4. Sociální náklady (527, 528) 65
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,914
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,608
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,608
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,945
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,498
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,412
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,404
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,393
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,393
XII. Kurzové zisky (663) 10
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,659
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 499
2. Ostatní náklady (562A) 499
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 330
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,830
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -255
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,243
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,401
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,401
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358195 TIN: 2020349397 DIČ: SK2020349397
 • Sídlo: FERI CHEMICAL, Zvolenská 39, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09 22.11.2011
  Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09 15.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Suad Blentič 3 320 € (50%) Zvolenská 39 Bratislava 821 09
  Ismet Blentič 3 320 € (50%) Zvolenská 39 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   21.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   12.11.2009Noví spoločníci:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   11.11.2009Zrušeny spoločníci:
   FERI CHEMICAL Banja Luka Avde Karabegoviča 11/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   15.11.2001Nové sidlo:
   Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ismet Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   Suad Blentič Zvolenská 39 Bratislava 821 09
   14.11.2001Zrušené sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ismet Blentič Pribišova 31 Bratislava
   Suad Blentič Pribišova 31 Bratislava
   21.09.1993Nové obchodné meno:
   FERI CHEMICAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   FERI CHEMICAL Banja Luka Avde Karabegoviča 11/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ismet Blentič Pribišova 31 Bratislava
   Suad Blentič Pribišova 31 Bratislava