Vytvořte fakturu

TATRA HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Obchodní název TATRA HOLDING
Stav Zničeno
IČO 31358454
TIN 2020940152
Datum vytvoření 27 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA HOLDING
Kamenná 11
01011
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 52 133 €
Zisk -3 639 €
Kapitál 5 188 €
Vlastní kapitál 2 037 €
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,222
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,222
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,332
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,332
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,890
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,717
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,173
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,222
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,000
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,639
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 83
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 83
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 11,895
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,216
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,148
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,148
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 353
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 222
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 493
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,133
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,133
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 770
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,363
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,293
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 713
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,874
D. Služby (účtová skupina 51) 21,529
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,035
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,548
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,024
4. Sociální náklady (527, 528) 463
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,142
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,160
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,017
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 999
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 464
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 464
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 535
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -999
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,159
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,639
Date of updating data: 22.06.2016
Date of updating data: 22.06.2016
 • IČO :31358454 TIN: 2020940152
 • Sídlo: TATRA HOLDING, Kamenná 11, 01011, Žilina
 • Datum vytvoření: 27 Září 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.06.2016Zrušené obchodné meno:
   TATRA HOLDING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kamenná 11 Žilina 010 11
   15.10.2003Nové obchodné meno:
   TATRA HOLDING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamenná 11 Žilina 010 11
   27.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným