Vytvořte fakturu

DAPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DAPO
IČO 31358462
TIN 2020301690
DIČ SK2020301690
Datum vytvoření 23 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAPO
Šancova 42
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 97 530 €
Zisk -15 885 €
Kapitál 215 462 €
Vlastní kapitál 140 602 €
Kontaktní informace
Email dapo@dapo.sk
Telefon(y) +421252496425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 67,429
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 51,828
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,625
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 15,601
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,425
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,893
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,532
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 154,854
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,029
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,610
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,610
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 25,989
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 100,315
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,885
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,825
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,123
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,702
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,693
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 398
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,738
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,873
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 97,530
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 47,420
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 86,099
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,282
C. Služby (účtová skupina 51) 13,144
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,788
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 605
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,404
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 35,428
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,448
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,431
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,994
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 26,343
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 26,343
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -26,336
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,905
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 980
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,885
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358462 TIN: 2020301690 DIČ: SK2020301690
 • Sídlo: DAPO, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava 23.09.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viera Lauková 13 610 € (100%) Vyšehradská 27 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava Vznik funkcie: 23.09.1993
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   11.04.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   10.04.1997Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   06.10.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   05.10.1995Zrušeny predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   04.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marta Langsfeldová Znievska 44 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Jana Munková Jégého 11 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehrianska 5 Bratislava
   03.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   11.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   23.09.1993Nové obchodné meno:
   DAPO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť, zabezpečovanie a organizovanie kurzov, prednášok, seminárov v rozsahu predmetu podnikania
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava
   Ing. Ján Minarský Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Bohumil Opeta Za hradbami 30 Pezinok
   Ing. Vlasta Trebatická Žehlianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Kučerová Andrusovova 7 Bratislava
   Ing. Viera Lauková Vyšehradská 27 Bratislava