Vytvořte fakturu

GEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEMA
IČO 31358586
TIN 2020329289
DIČ SK2020329289
Datum vytvoření 28 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEMA
Romanova 40
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 013 €
Zisk -3 383 €
Kapitál 18 706 €
Vlastní kapitál -11 337 €
Kontaktní informace
Email gema@nobo.sk
Telefon(y) 0263814385, 0556443434, 0903701986
Mobile(y) +421903701986, 0903701986
Fax(y) 0263814385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,372
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,454
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,372
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,720
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,154
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,462
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,383
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,092
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 199
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,784
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,137
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,126
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,446
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,075
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 109
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,013
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,882
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,131
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,377
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,222
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,762
C. Služby (účtová skupina 51) 9,372
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,864
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,364
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,657
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 21
XI. Kurzové zisky (663) 21
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -59
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,423
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,383
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015