Vytvořte fakturu

BSM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BSM
IČO 31358691
TIN 2020352411
DIČ SK2020352411
Datum vytvoření 28 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSM
Ružová dolina 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 255 188 €
Zisk 52 545 €
Kapitál 72 085 €
Vlastní kapitál 33 113 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0239412360
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 52,041
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 52,041
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,041
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,218
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 38,699
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,193
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,326
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 137,259
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,658
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,279
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 141,899
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,208
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -204,273
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 52,545
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,601
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 44,898
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 72,492
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,902
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,811
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,669
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,110
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 211
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 255,188
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 253,978
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 185,066
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,784
C. Služby (účtová skupina 51) 82,270
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 71,417
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 660
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,209
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,726
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,122
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 152,924
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,920
M. Úrokové náklady (562) 930
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 990
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,918
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 68,204
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,659
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 52,545
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358691 TIN: 2020352411 DIČ: SK2020352411
 • Sídlo: BSM, Ružová dolina 8, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31 28.09.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Belešová 6 640 € (50%) Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
  Ing. Dagmar Mezníková 6 640 € (50%) Prešovská 32 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.01.2013Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
   Ing. Dagmar Mezníková Prešovská 32 Bratislava 821 08
   02.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
   Ing. Dagmar Mezníková Prešovská 32 Bratislava 821 08
   26.06.2009Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31
   Ing. Dagmar Mezníková Prešovská 32 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vojka nad Dunajom 133 Vojka nad Dunajom 930 31 Vznik funkcie: 28.09.1993
   25.06.2009Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava Vznik funkcie: 28.09.1993
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava Vznik funkcie: 28.09.1993
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   28.09.1993Nové obchodné meno:
   BSM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   účtovné poradenstvo
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatické spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Dagmar Mezníková Jégeho 13 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Belešová Vyšehradská 19 Bratislava