Vytvořte fakturu

Carat - Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Carat - Slovakia
IČO 31358730
TIN 2020336406
DIČ SK7020000460
Datum vytvoření 30 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Carat - Slovakia
Teslova 20
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 236 933 €
Zisk 101 371 €
Kapitál 2 867 628 €
Vlastní kapitál 331 785 €
Kontaktní informace
Email info.slovakia@carat.com
Telefon(y) 0244456719, 0249300531
Fax(y) 0249300550
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,247,895
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,470
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,470
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,470
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,204,184
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 49,476
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 49,476
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,154,293
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,154,283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,154,283
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 415
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 415
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,241
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,504
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 31,737
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,247,895
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,156
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,776
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,776
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,427
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 184,304
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 184,304
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,371
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,814,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,336
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,336
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,574,877
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,535,578
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,531,494
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,084
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,266
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,604
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,129
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,300
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 238,526
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,365
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 231,161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,235,930
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,236,933
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,235,930
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,003
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,094,347
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,439
D. Služby (účtová skupina 51) 8,832,801
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 246,250
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 184,176
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,947
4. Sociální náklady (527, 528) 3,127
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 253
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,770
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,770
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,153
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,987
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 142,586
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 396,690
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,017
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 445
2. Ostatní náklady (562A) 445
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 198
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,374
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,993
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 132,593
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 31,222
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 55,121
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -23,899
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 101,371
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358730 TIN: 2020336406 DIČ: SK7020000460
 • Sídlo: Carat - Slovakia, Teslova 20, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Petr Chajda Dygrýnova 899 Praha 9 198 00 Česká republika 28.11.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH 132 776 € (100%) Wiesbaden 652 05 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2014Noví spoločníci:
   Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Nemecká spolková republika
   04.08.2014Zrušeny spoločníci:
   AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   30.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Chajda Dygrýnova 899 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.11.2011
   29.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Paška Mudroňova 80 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.06.2004
   01.01.2009Noví spoločníci:
   AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   31.12.2008Zrušeny spoločníci:
   AEGIS Media /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   19.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Rudolf Novák Jozef Trat gasse 5 Klosterneurburg A-3400 Rakúsko Vznik funkcie: 10.05.2002
   23.06.2004Nové obchodné meno:
   Carat - Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AEGIS Media /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Peter Paška Mudroňova 80 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 03.06.2004
   22.06.2004Zrušené obchodné meno:
   HMS Carat Slovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CARAT ESPACES /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.08.2001
   15.07.2002Nové obchodné meno:
   HMS Carat Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 08.08.2001
   Mag. Rudolf Novák Jozef Trat gasse 5 Klosterneurburg A-3400 Rakúsko Vznik funkcie: 10.05.2002
   14.07.2002Zrušené obchodné meno:
   "HMS Carat Slovakia s.r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava
   15.08.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Strečnianska 11 Bratislava
   14.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Nataša Knoppová Holíčska 23 Bratislava
   14.12.2000Nové sidlo:
   Teslova 20 Bratislava 821 02
   13.12.2000Zrušené sidlo:
   Búdková 13 Bratislava 810 01
   15.10.1999Nové sidlo:
   Búdková 13 Bratislava 810 01
   14.10.1999Zrušené sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 810 01
   13.05.1998Nové sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 810 01
   Noví spoločníci:
   CARAT ESPACES /Deutschland/ GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden 652 05 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.05.1998Zrušené sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   CARAT ESPACES GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Klosterneuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   25.04.1997Nové sidlo:
   Topoľová 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   CARAT ESPACES GmbH Kreuzberger Ring 19 Wiesbaden Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Nataša Knoppová Holíčska 23 Bratislava
   Mag. Rudolf Novák Klosterneuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Belehradská 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   HMS Media Service G.m.b.H. Biebriche Alee 36 Wiesbaden Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Closter Neuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   Eduard Jacob Van Eijk Amlotzewald 1638 Hofheim 5 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Záhrebská 1 Bratislava
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   "HMS Carat Slovakia s.r.o."
   Nové sidlo:
   Belehradská 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a sprostredkovanie reklamy v médiách
   Noví spoločníci:
   HMS Media Service G.m.b.H. Biebriche Alee 36 Wiesbaden Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Rudolf Novák Closter Neuburg A-3400 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurkovičova 3 Bratislava
   Eduard Jacob Van Eijk Amlotzewald 1638 Hofheim 5 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Záhrebská 1 Bratislava