Vytvořte fakturu

CITY CORP BUILDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CITY CORP BUILDING
IČO 31358896
TIN 2020301712
DIČ SK2020301712
Datum vytvoření 01 Říjen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CITY CORP BUILDING
Rajská 3, P.O. Box 385
81499
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 000 €
Zisk 10 253 €
Kapitál 1 712 149 €
Vlastní kapitál 32 550 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244462245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,726,069
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,707,533
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 536
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,726,069
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,803
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 34,322
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 34,322
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,772
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,253
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,683,266
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,412,659
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 270,607
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,134
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,541
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 265,932
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,740
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 646
C. Služby (účtová skupina 51) 3,094
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,260
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,260
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 47
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 47
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -47
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,213
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,253
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31358896 TIN: 2020301712 DIČ: SK2020301712
 • Sídlo: CITY CORP BUILDING, Rajská 3, P.O. Box 385, 81499, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Valér Kokoš predseda Révova 44 Bratislava 811 02 10.06.1998
  Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava 851 01 10.06.1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Ovečková - člen Solivarská 124/2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 13.12.2004
   10.06.2008Nové sidlo:
   Rajská 3, P.O. Box 385 Bratislava I 814 99
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Dobrovičova 9 Bratislava 811 02
   30.05.2006Nové sidlo:
   Dobrovičova 9 Bratislava 811 02
   29.05.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   28.12.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Ovečková - člen Solivarská 124/2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 13.12.2004
   27.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Kokošová Revova 44 Bratislava 811 02
   18.12.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
   faktoring a forfaiting
   marketing a prieskum trhu
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   16.07.1998Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 09
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   10.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš - predseda Révova 44 Bratislava 811 02
   Ing. Emil Števo Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Iveta Kokošová Revova 44 Bratislava 811 02
   09.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Valér Kokoš Bilíkova 10 Bratislava
   JUDr. Ján Ondruš Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava
   06.05.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš Martinčekova 32 Bratislava
   05.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Ambrova 39 Bratislava
   01.10.1993Nové obchodné meno:
   CITY CORP BUILDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a poskytovanie základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Valér Kokoš Bilíkova 10 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Ambrova 39 Bratislava