Vytvořte fakturu

BRASTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Obchodní název BRASTING
IČO 31359086
TIN 2020317937
DIČ SK2020317937
Datum vytvoření 30 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRASTING
Zálužická 15
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 090 €
Zisk 9 320 €
Kapitál 560 €
Vlastní kapitál -146 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243421444
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,374
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,374
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,374
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,883
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,550
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,333
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,257
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,826
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,130
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,320
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,431
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,431
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,218
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,183
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,090
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,089
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,338
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,338
C. Služby (účtová skupina 51) 7,309
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 331
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,625
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 735
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,752
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,442
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 125
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 125
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -125
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,627
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,307
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,320
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016