Vytvořte fakturu

MINOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MINOREX
IČO 31359116
TIN 2020461344
DIČ SK2020461344
Datum vytvoření 05 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MINOREX
Maróthyho 8
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 778 €
Zisk -68 411 €
Kapitál 402 519 €
Vlastní kapitál 386 322 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262521351
Mobile(y) +421903438530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 346,249
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 308,519
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 308,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 187,635
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,100
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,784
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,678
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,504
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,285
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,285
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 3,103
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,174
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,347
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,827
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,052
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,843
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,249
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 316,439
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,729
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,729
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 375,482
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 375,482
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,411
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,722
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,844
6. Long-term advance payments received (475A) 9,758
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,086
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,335
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,335
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 300
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,137
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 88
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 88
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 104,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 106,778
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,210
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,475
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,093
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 174,134
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,200
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 38,387
D. Služby (účtová skupina 51) 67,962
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,570
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,491
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 897
4. Sociální náklady (527, 528) 182
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,588
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,817
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,817
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,610
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -67,356
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,864
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -67,451
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -68,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359116 TIN: 2020461344 DIČ: SK2020461344
 • Sídlo: MINOREX, Maróthyho 8, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava 03.11.2000
  Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava 03.11.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomíra Rusková 1 992 € (30%) Maróthyho 8 Bratislava
  Ing. Karel Rusek 1 992 € (30%) Maróthyho 8 Bratislava
  Boris Rusek 1 328 € (20%) Bratislava
  Michal Rusek 1 328 € (20%) Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Michal Rusek Maróthyho 8 Bratislava 811 06
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   03.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kopírovacie služby
   diigitálna tlač a spracovanie obrazu
   viazanie kníh, tlačovín a ich konečné spracovanie /laminovanie, väzba a pod./
   fotografická činnosť
   predaj kancelárskej techniky a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   02.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   11.06.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   05.10.1993Nové obchodné meno:
   MINOREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Maróthyho 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   organizovanie výstav tovaru;
   prieskum trhu - marketingová činnosť;
   reklamná a propagačná činnosť;
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
   prenájom nehnuteľností;
   Noví spoločníci:
   Boris Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Karel Rusek Maróthyho 8 Bratislava
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomíra Rusková Maróthyho 8 Bratislava