Vytvořte fakturu

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis
IČO 31359159
TIN 2020345723
DIČ SK2020345723
Datum vytvoření 30 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 323 415 €
Zisk 13 578 €
Kapitál 103 192 €
Vlastní kapitál -15 609 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264463606, 0264463607
Fax(y) 0264463606, 0264463607
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 850
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 850
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,906
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 72,767
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 654
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 88,756
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,031
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,642
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,642
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,003
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -29,254
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,578
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 96,787
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 94,472
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,518
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 29,746
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,543
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,665
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,315
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 323,415
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,637
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 321,778
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 307,623
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,552
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,562
C. Služby (účtová skupina 51) 146,096
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 137,277
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 539
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 100
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,348
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,149
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,792
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 159,205
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 196
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 56
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,598
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,020
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359159 TIN: 2020345723 DIČ: SK2020345723
 • Sídlo: A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Jurica Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01 30.09.1993
  Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava 841 05 14.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Jurica 2 214 € (33.3%) Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01
  Ing. Vladimír Jurica 2 214 € (33.3%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Martin Kusovský 2 214 € (33.3%) Horná Streda 916 24
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.03.2010Noví spoločníci:
   Martin Kusovský Horná Streda 28 Horná Streda 916 24
   21.05.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   informačná a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jurica Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Jurica Kpt. Jána Rašu 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.09.1993
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.03.2003
   20.05.2004Zrušené sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   18.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   16.07.1998Nové sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   Noví spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 52 Bratislava 842 44
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   02.12.1996Noví spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   01.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Milan Ďorda Pri Bielom kríži 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   13.10.1994Nové sidlo:
   Staré Grunty 52 Bratislava 842 44
   12.10.1994Zrušené sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku)
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Milan Ďorda Pri Bielom kríži 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Jurica Majerníkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Aurel Danys Tománkova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Jurica Rozvodná 9 Bratislava