Vytvořte fakturu

B.P.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.P.A.
IČO 31359183
TIN 2020317926
DIČ SK2020317926
Datum vytvoření 24 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.P.A.
Rádiová 49
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 470 611 €
Zisk 3 169 €
Kapitál 2 083 546 €
Vlastní kapitál 92 844 €
Kontaktní informace
Email predajna@bazenovysvet.sk
webové stránky http://www.bazenovysvet.sk
Telefon(y) +421248213510
Fax(y) 0248213599
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,197,327
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 560,795
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 560,795
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 215,250
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 339,786
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,759
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,623,223
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 760,005
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36,856
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 256,640
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 466,509
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 18,669
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 16,541
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,541
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,128
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 750,508
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 748,599
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 748,599
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,909
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 94,041
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,170
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 89,871
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,309
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,309
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,197,327
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,013
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,791
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,979
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,074
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,169
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,101,314
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,873
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 23,115
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,162
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,210
12. Odložený daňový závazek (481A) 386
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,176,736
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 727,498
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 727,498
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 423,866
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,148
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,744
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,535
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,535
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 872,170
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,082,642
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,470,611
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,322,806
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 765,702
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,866
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 332,487
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421,673
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 859,133
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 582,347
D. Služby (účtová skupina 51) 302,505
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 305,996
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 218,553
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 76,975
4. Sociální náklady (527, 528) 10,468
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,965
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,303
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,303
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,443
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,981
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,938
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 350,389
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,812
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,640
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,640
XII. Kurzové zisky (663) 172
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,197
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 35,444
2. Ostatní náklady (562A) 35,444
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,304
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,449
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,385
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,553
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,384
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,296
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -912
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,169
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359183 TIN: 2020317926 DIČ: SK2020317926
 • Sídlo: B.P.A., Rádiová 49, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03 10.02.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Šindelár 24 895 € (50%) Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
  Ing. Ivan Mikulič 24 895 € (50%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2012Nové sidlo:
   Rádiová 49 Bratislava 821 04
   21.02.2012Zrušené sidlo:
   Závodníkova 2 Bratislava
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
   Ing. Ivan Mikulič Pluhová 66 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 10.02.2000
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.09.1993 Skončenie funkcie: 28.05.2003
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Mikulič Pluhová 66 Bratislava 831 03
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.09.1993 Skončenie funkcie: 28.05.2003
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   22.05.2000Nové sidlo:
   Závodníkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   21.05.2000Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Mikulič Pluhová 66 Bratislava 831 03
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Šindelár Cintorínska 5 Pezinok - Myslenice 902 03
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Ing. Ivan Mikulič Komárnická 44 Bratislava
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Ing. Ivan Mikulič Komárnická 44 Bratislava
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   27.02.1995Nové predmety činnosti:
   dodávky a montáž bazénov a sáun
   24.09.1993Nové obchodné meno:
   B.P.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností;
   sprostredkovanie špeditickej činnosti;
   pohostinská činnosť;
   Noví spoločníci:
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok
   Anton Pivovarník Komárnická 44 Bratislava
   Ing. Peter Šindelár Príkopova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Baňák Slnečná 6 Pezinok