Vytvořte fakturu

FARM PROFI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FARM PROFI
IČO 31359221
TIN 2020329311
DIČ SK2020329311
Datum vytvoření 06 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARM PROFI
Štefánikova 94
90001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 770 858 €
Zisk 6 863 €
Kapitál 711 333 €
Vlastní kapitál 458 517 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336472752, 0336472912, 0336474136
Mobile(y) 0905517975
Fax(y) 0336472912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 831,108
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 283,639
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 283,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,179
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,701
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 220,759
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,664
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 373,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97,185
3. Výrobky (123) - /194/ 276,632
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,068
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 156,578
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 156,578
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,490
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -5,221
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,406
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -31,627
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,805
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 831,108
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 462,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 444,649
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 444,649
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 368,244
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,250
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 609
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,641
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 259,401
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 192,993
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,925
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,642
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,009
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,757
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,301
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 27,301
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,292
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 398
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 398
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,770,858
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,699,844
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8,686
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 61,696
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 632
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,734,331
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 701,014
D. Služby (účtová skupina 51) 180,437
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 745,437
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 535,075
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 188,596
4. Sociální náklady (527, 528) 21,766
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,354
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,230
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,230
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,973
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,886
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,527
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 827,079
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 933
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 922
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,571
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,743
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 12,743
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 382
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,446
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,638
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,889
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,026
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,026
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359221 TIN: 2020329311 DIČ: SK2020329311
 • Sídlo: FARM PROFI, Štefánikova 94, 90001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89 16.10.2000
  Mgr. Katarína Paulenová ul. 1. mája 3 Modra 900 01 23.03.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kyrinovič 2 490 € (25%) Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89
  Marián Kyrinovič 2 490 € (25%) 93 Vištuk 900 85
  Ing. Pavel Kirinovič 4 979 € (50%) Štefanová 900 86
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.2013Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 89 Vznik funkcie: 16.10.2000
   21.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 85
   06.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Kirinovič 66 Štefanová 900 86
   05.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Paulenová ul. 1. mája 3 Modra 900 01
   22.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianská 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 12.11.2003
   28.06.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba potravinárskych strojov
   výroba udíc a ich komponentov
   organizácia výroby a údržby potravinárskych a im príbuzných komplexov
   kovoobrábanie
   marketing
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výpomoc vo forme zapožičiavania a údržby strojov, strojných častí
   poradenská a konzultačná činnosť
   16.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianská 33 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 12.11.2003
   Ing. Peter Kyrinovič Na vŕšku 424/18 A Častá 900 85
   15.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišová 28 Pezinok 902 01
   15.03.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Marián Kyrinovič 93 Vištuk 900 85
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Dagmar Tökölyová Pečnianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyrinovič Na Vršku 424/18 A Častá 900 85
   Ing. Michal Pohrebovič Drobišová 28 Pezinok 902 01
   14.03.2000Zrušené sidlo:
   Bodrocká 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   06.09.1993Nové obchodné meno:
   FARM PROFI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bodrocká 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Mažgut Bodrocká 7 Bratislava
   Ľubica Mažgutová Bodrocká 7 Bratislava