Vytvořte fakturu

KC Multitrade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KC Multitrade
IČO 31359230
TIN 2020345734
DIČ SK2020345734
Datum vytvoření 03 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KC Multitrade
Heyrovského 14/103
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 793 517 €
Zisk -2 820 €
Kapitál 961 060 €
Vlastní kapitál 810 340 €
Kontaktní informace
Email kcmultitrade@kcm.sk
Telefon(y) 0259308020, 0259308021
Fax(y) 0254793447
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 944,727
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 322,510
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,803
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,897
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 906
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 296,707
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 296,707
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,887
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,433
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,433
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 307,263
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 283,798
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283,798
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,465
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 312,191
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,022
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 309,169
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,330
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,330
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 944,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 800,915
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,135
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,803
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 66,633
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 67,669
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -1,036
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 675,112
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 707,002
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,890
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,820
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 143,812
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,291
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,723
12. Odložený daňový závazek (481A) 568
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 119,703
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,879
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,879
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,262
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,593
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,544
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,425
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,818
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,818
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,793,305
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,793,517
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,793,305
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,793,277
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,355,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,243
D. Služby (účtová skupina 51) 297,756
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 116,208
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 84,654
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,770
4. Sociální náklady (527, 528) 2,784
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,064
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,561
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,561
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,327
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 240
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,188
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 319
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 298
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,143
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 647
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 496
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -824
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -584
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,236
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -648
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359230 TIN: 2020345734 DIČ: SK2020345734
 • Sídlo: KC Multitrade, Heyrovského 14/103, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03 30.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Absolon 15 934 € (48%) Babuškova 12 Bratislava 821 03
  Ing. Karin Absolonová 17 261 € (52%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 30.06.1994
   04.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Absolon Heyrovského 14/103 Bratislava
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Babuškova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Boris Absolon Babuškova 12 Bratislava 821 03
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   22.07.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Absolon Heyrovského 14/103 Bratislava
   21.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   03.09.1993Nové obchodné meno:
   KC Multitrade, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heyrovského 14/103 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupiteľská činnosť;
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie;
   Noví spoločníci:
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karin Absolonová Heyrovského 14/103 Bratislava
   Ing. Carmen Kuchárová Střekovská 1340 Praha Česká republika