Vytvořte fakturu

KORUNKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KORUNKA
IČO 31359281
TIN 2020940196
Datum vytvoření 08 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KORUNKA
Súľovská 48
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 317 €
Zisk 1 643 €
Kapitál 1 611 €
Vlastní kapitál 1 611 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,281
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,193
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,281
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,787
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,413
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,909
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,643
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 494
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 494
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 491
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,317
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,317
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,183
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,221
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,066
C. Služby (účtová skupina 51) 1,593
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 303
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,134
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,437
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,134
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 491
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,643
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267806.tif
Date of updating data: 25.06.2015