Vytvořte fakturu

MERET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MERET
IČO 31359337
TIN 2020333381
DIČ SK2020333381
Datum vytvoření 05 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERET
Púchovská 2
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 497 506 €
Zisk -639 €
Kapitál 169 673 €
Vlastní kapitál 126 080 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244884462
Mobile(y) +421905487173
Fax(y) 0244882383
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283,803
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,123
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,123
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,123
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,099
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 41,918
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33,112
3. Výrobky (123) - /194/ 5,914
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,892
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 182,948
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 180,079
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,079
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,869
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,233
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,876
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,357
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 581
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 581
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,803
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,441
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,130
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,130
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 111,311
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 111,311
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -639
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,362
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,353
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 153
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,575
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 133,963
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,963
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,549
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,132
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,931
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,434
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 496,895
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 497,506
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,207
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 472,727
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,961
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,644
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 495,745
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,035
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 223,603
D. Služby (účtová skupina 51) 116,992
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 138,774
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 100,449
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,475
4. Sociální náklady (527, 528) 3,850
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 490
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,118
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,118
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,761
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 145,621
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 65
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 65
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 367
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 152
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 215
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -302
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,098
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359337 TIN: 2020333381 DIČ: SK2020333381
 • Sídlo: MERET, Púchovská 2, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26 01.07.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Hupka 3 651 € (55%) Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26
  Ing. Pavel Lednár, CSc. 2 987 € (45%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.07.2013Nové sidlo:
   Púchovská 2 Bratislava 831 06
   26.07.2013Zrušené sidlo:
   Hubeného 25 Bratislava 831 05
   21.04.2009Noví spoločníci:
   Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   20.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hupka Silvánova 10 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   12.08.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.07.2007
   01.07.2007Nové obchodné meno:
   MERET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hubeného 25 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, poradenská činnosť, prenájom, montáž, údržba, opravy elektrických a elektronických meracích prístrojov pre všetky veličiny, zariadenia a prístroje pre diaľkové ovládanie
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Hupka Silvánova 10 Pezinok 902 01
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Hupka Mojmírova 44/856 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2007
   Ing. Pavel Lednár , CSc. Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.07.2007