Vytvořte fakturu

EURO INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EURO INVEST
IČO 31359426
TIN 2020302680
DIČ SK2020302680
Datum vytvoření 29 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO INVEST
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -1 630 €
Kapitál 122 €
Vlastní kapitál -653 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 167
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 167
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 120
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 167
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,283
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,551
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,551
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,843
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,843
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,630
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,450
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,450
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 360
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,130
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600
D. Služby (účtová skupina 51) 600
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -600
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -600
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -670
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,630
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359426 TIN: 2020302680 DIČ: SK2020302680
 • Sídlo: EURO INVEST, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 12.12.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marek Zvara 6 639 € (100%) Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 12.12.2012
   31.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06
   22.11.2012Noví spoločníci:
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
   21.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
   23.12.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   22.12.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička Haburská 16 Bratislava
   23.08.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   22.08.1995Zrušené sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   29.09.1993Nové obchodné meno:
   EURO INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom, (leasing) nehnuteľností
   prenájom, (leasing) strojov, zariadení a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Marek Zvara Marholtindergasse 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička Haburská 16 Bratislava