Vytvořte fakturu

EARTH RESOURCES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EARTH RESOURCES
IČO 31359451
TIN 2020326275
DIČ SK2020326275
Datum vytvoření 11 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EARTH RESOURCES
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 832 480 €
Zisk 52 280 €
Kapitál 368 843 €
Vlastní kapitál 247 043 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 418,629
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,243
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,243
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,243
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 411,202
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 119,286
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 220
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 115,270
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,796
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 79
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 153,882
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 153,816
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,816
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 137,955
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,605
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 135,350
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,184
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,184
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,629
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 296,823
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 237,240
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 237,240
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,280
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,992
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,050
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,050
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,636
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,989
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,989
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,141
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,806
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,158
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 542
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,306
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,306
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,814
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,814
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 832,610
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 832,480
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 755,673
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,528
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,582
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 761,834
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 311,479
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,710
D. Služby (účtová skupina 51) 57,304
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 319,654
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 246,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,829
4. Sociální náklady (527, 528) 5,586
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,576
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,398
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,398
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,269
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 33,092
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,352
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,646
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 437,708
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 121
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,641
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 303
2. Ostatní náklady (562A) 303
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,242
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,096
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,511
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,135
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,855
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,855
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,280
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359451 TIN: 2020326275 DIČ: SK2020326275
 • Sídlo: EARTH RESOURCES, Sabinovská 10, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Jurášek Ľ. Fullu 14 Bratislava 03.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  AQUA HOLDINGS LIMITED 6 639 € (100%) Nicosia 1066 Cyperská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Mráz P.O.BOX 133, Milington New Jersey 799 46 Spojené štáty americké dlhodobý pobyt na území SR : Záruby 3 Bratislava
   30.12.2014Noví spoločníci:
   AQUA HOLDINGS LIMITED Them. Dervi, Margarita Hause, I st Floor, FlatúOffice 102 15 Nicosia 1066 Cyperská republika
   29.12.2014Zrušeny spoločníci:
   CEE WATER DEVICES LIMITED 15. Them, Dervi Street, Margarita Hause Nicosia Cyprus
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   konzultácie a poradenstvo v oblasti chemických technológií
   vodoištalácie (inštalácie vodných zariadení a vodoinštalatérske práce)
   montáž a opravy strojov, prístrojov a zariadení s mechanickým pohonom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   CEE WATER DEVICES LIMITED 15. Them, Dervi Street, Margarita Hause Nicosia Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Jurášek Ľ. Fullu 14 Bratislava
   Milan Mráz P.O.BOX 133, Milington New Jersey 799 46 Spojené štáty americké dlhodobý pobyt na území SR : Záruby 3 Bratislava
   02.03.2000Zrušeny spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Mráz Záruby 3 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Segnáre 34 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Soňa Kinčíková Segnáre 34 Bratislava
   11.10.1993Nové obchodné meno:
   EARTH RESOURCES s.r.o.
   Nové sidlo:
   Segnáre 34 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   EARTH RESOURCES s.r.o. Zdíkovská 22 Praha Česká republika
   Soňa Kinčíková Segnáre 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Mráz Záruby 3 Bratislava