Vytvořte fakturu

IB Grant Thornton Audit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Obchodní název IB Grant Thornton Audit
IČO 31359523
TIN 2020301679
DIČ SK2020301679
Datum vytvoření 14 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IB Grant Thornton Audit
Križkova 9
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 868 060 €
Zisk 71 992 €
Kapitál 390 957 €
Vlastní kapitál 118 251 €
Kontaktní informace
Email office@sk.gt.com
Telefon(y) 0259300400
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 213,463
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,285
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,285
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,008
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,277
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,673
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,936
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,936
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,907
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 299
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,358
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 119,549
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 105,267
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,267
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,697
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,585
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,281
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 724
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 56,557
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,505
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 305
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 213,463
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,900
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,917
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,917
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,991
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,991
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,992
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,563
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,316
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 189
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 189
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 71,669
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,138
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,138
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,033
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,602
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 44,389
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,758
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,631
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 858,120
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 868,060
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 858,120
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 7,544
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,396
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,739
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,597
D. Služby (účtová skupina 51) 132,271
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 596,209
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 440,456
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 141,778
4. Sociální náklady (527, 528) 13,975
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 596
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,666
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,666
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,400
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,321
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 723,796
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 212
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 209
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 206
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 384
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 164
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 220
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -172
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 94,149
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,157
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19,239
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,918
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,992
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015
 • IČO :31359523 TIN: 2020301679 DIČ: SK2020301679
 • Sídlo: IB Grant Thornton Audit, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Wilfried Serles Thoephil Hansen Gasse 14 Viedeň 1230 Rakúsko 10.12.2009
  Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09 10.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH 19 917 € (100%) Viedeň 1120 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.09.2013Noví spoločníci:
   IB Interbilanz Holding Wirtschaftsprüfung GmbH Schönbrunner Strasse 222-228 Viedeň 1120 Rakúska republika
   23.12.2011Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   08.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Dr. Wilfried Serles Thoephil Hansen Gasse 14 Viedeň 1230 Rakúsko Vznik funkcie: 10.12.2009
   Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.12.2009
   09.05.2001Nové obchodné meno:
   IB Grant Thornton Audit, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť