Vytvořte fakturu

LOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LOVA
IČO 31359591
TIN 2020352796
DIČ SK2020352796
Datum vytvoření 20 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOVA
Biskupická 19
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 162 105 €
Zisk -380 €
Kapitál 658 508 €
Vlastní kapitál 76 864 €
Kontaktní informace
Email lovasyrk@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.lova.sk
Telefon(y) +421245523426, +421245980301
Mobile(y) +421900123456
Fax(y) 0245249846
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 655,564
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 655,564
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 631,960
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,632
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,776
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,692
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 777,196
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,361
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 75,575
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 75,575
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -380
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 701,835
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 165,704
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 334,451
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,256
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,215
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 313,980
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 201,680
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 162,105
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 60,486
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 100,617
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,002
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 158,755
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 34,435
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,100
C. Služby (účtová skupina 51) 70,056
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,473
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,097
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,594
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,350
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,512
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,730
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,730
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,730
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -380
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -380
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015