Vytvořte fakturu

YNNA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název YNNA
IČO 31359621
TIN 2020333425
DIČ SK2020333425
Datum vytvoření 12 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YNNA
J. C. Hronského 26
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 580 716 €
Zisk -33 905 €
Kapitál 459 970 €
Vlastní kapitál 352 243 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265456272, 0265956123, 0907214397, 0265456276
Fax(y) 0265456273
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 393,660
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 160,039
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 160,039
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,098
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 73,684
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,257
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 231,826
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 149,307
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 149,307
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49,517
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 44,839
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,839
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,477
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,002
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,002
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,795
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,795
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,660
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 318,340
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,610
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,610
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,396
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,396
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 336,239
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 336,239
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,905
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,970
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -2,538
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -2,538
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,508
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,367
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,367
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,120
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,539
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,260
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,222
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,350
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) -123
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 576,419
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 580,716
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 463,690
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,729
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,297
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 613,085
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 259,004
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,724
D. Služby (účtová skupina 51) 63,928
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 216,132
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 155,907
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,437
4. Sociální náklady (527, 528) 4,788
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,761
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,040
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,040
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,496
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,763
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -51
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) -54
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 525
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 525
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -576
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,945
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,905
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359621 TIN: 2020333425 DIČ: SK2020333425
 • Sídlo: YNNA, J. C. Hronského 26, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02 04.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Robert Szimonisz 13 610 € (100%) Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2007Nové obchodné meno:
   YNNA spol. s r.o.
   30.11.2007Zrušené obchodné meno:
   YNNA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   29.12.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - stroje, prístroje, motorové vozidlá a iné zariadenia v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   19.11.2001Nové sidlo:
   J. C. Hronského 26 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   18.11.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava 851 03
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   04.02.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava 851 03
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Szimonisz Jozefa Cígera Hronského 26 Bratislava 831 02
   Vladimír Jurkas Hraničná 15 Bratislava 821 05
   03.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   22.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   21.11.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   montáž a opravy kompresorov, rozvodov vzduchu a vzduchových zariadení
   zváračské práce
   12.10.1993Nové obchodné meno:
   YNNA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Nemčok Osuského 12 Bratislava
   Ing. Robert Szimonisz Hronského 26 Bratislava