Vytvořte fakturu

Sika Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Sika Slovensko
IČO 31359710
TIN 2020315297
DIČ SK2020315297
Datum vytvoření 04 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sika Slovensko
Rybničná 38/e
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 641 671 €
Zisk 286 252 €
Kapitál 4 103 106 €
Vlastní kapitál 1 105 345 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244681501, 0244681502, 0249200403, 0249200442, 0249200443, 0249200444, 0249200400, 0249200411, 0903
Mobile(y) 0903777568, 0903782442
Fax(y) 0249200443
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,880,119
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 882,975
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 83,961
2. Software (013) - /073, 091A/ 83,961
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 799,014
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 206,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 522,372
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,104
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,002
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,989,705
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 708,646
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,330
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 707,316
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 64,244
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 64,244
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,205,778
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,179,193
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,429
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,165,764
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,401
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,184
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,037
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,102
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,935
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,439
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7,439
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,880,119
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,391,597
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,130,518
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,130,518
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 113,052
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 113,052
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -138,225
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -138,225
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 286,252
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,488,522
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,217,454
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,206,195
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,044,594
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,601
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 786,169
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,338
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,390
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,544
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,818
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 271,068
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 117,333
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 153,735
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,641,671
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,589,279
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,527
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,865
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,131,851
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,521,812
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 227,708
D. Služby (účtová skupina 51) 1,812,683
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,257,918
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 931,144
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 305,909
4. Sociální náklady (527, 528) 20,865
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,948
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 86,007
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 86,007
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199,611
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 509,820
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,041,603
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,140
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 787
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 787
XII. Kurzové zisky (663) 353
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86,995
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 78,826
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 78,826
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,104
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,065
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85,855
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 423,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 137,713
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 132,133
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,580
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 286,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359710 TIN: 2020315297 DIČ: SK2020315297
 • Sídlo: Sika Slovensko, Rybničná 38/e, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 01.07.2012
  Ing. Marína Kunská Podniková 1 Bratislava 831 02 25.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SIKA AG 1 130 518 € (100%) Baar CH-6340 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marína Kunská Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 25.02.2015
   13.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   14.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Šišolák Novinárska 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Šišolák Novinárska 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.03.1999
   24.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 06
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 07
   15.07.2004Nové obchodné meno:
   Sika Slovensko, spol. s r.o.
   14.07.2004Zrušené obchodné meno:
   SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   14.05.2003Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   SIKA AG Zugerstrasse 50 Baar CH-6340 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.03.1999
   13.05.2003Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01
   27.07.2001Noví spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   07.09.1999Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 820 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hans Ruedi Ursprung In der Halde 32 Bludenz Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lopenická 1198/6 Bratislava
   22.04.1999Noví spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   21.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   19.05.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kmiť Röntgenova 2 Bratislava
   21.04.1997Noví spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   20.04.1997Zrušeny spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   06.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Ruedi Ursprung In der Halde 32 Bludenz Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lopenická 1198/6 Bratislava
   05.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.1995Noví spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   24.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Sika - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   04.10.1993Nové obchodné meno:
   SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Sika - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Kmiť Röntgenova 2 Bratislava