Vytvořte fakturu

Sika Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.12.2016
Basic information
Obchodní název Sika Slovensko
IČO 31359710
TIN 2020315297
DIČ SK2020315297
Datum vytvoření 04 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sika Slovensko
Rybničná 38/e
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 145 789 €
Zisk 416 871 €
Kapitál 4 103 106 €
Vlastní kapitál 1 105 345 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244681501, 0244681502, 0249200403, 0249200442, 0249200443, 0249200444, 0249200400, 0249200411, 0903
Mobile(y) 0903777568, 0903782442
Fax(y) 0249200443
Date of updating data: 13.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,409,577
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 807,556
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 59,386
2. Software (013) - /073, 091A/ 59,386
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 748,170
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 206,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 480,126
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 61,508
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,590,901
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 588,280
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 588,228
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 109,452
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 109,452
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,868,048
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,856,402
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,195
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,850,207
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,646
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,121
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,132
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,989
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,120
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 11,120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,409,577
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,659,718
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,130,518
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,130,518
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 113,052
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 113,052
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -723
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -723
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 416,871
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,749,859
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,091
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,091
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,425,758
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,083,696
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 848,451
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,245
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,638
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 310,133
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,291
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 320,010
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320,010
Date of updating data: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,140,543
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,145,789
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,117,376
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,168
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,645
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,481,161
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,499,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 180,959
D. Služby (účtová skupina 51) 2,102,538
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,412,281
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,045,375
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 344,265
4. Sociální náklady (527, 528) 22,641
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,489
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,489
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 98,133
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,398
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 664,628
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,358,003
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,395
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 8,179
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6,200
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,856
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 40,182
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 40,182
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,470
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,204
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,461
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 624,167
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 207,296
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 252,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -45,586
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 416,871
Date of updating data: 13.12.2016
Date of updating data: 13.12.2016
 • IČO :31359710 TIN: 2020315297 DIČ: SK2020315297
 • Sídlo: Sika Slovensko, Rybničná 38/e, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 01.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SIKA AG 1 130 518 € (100%) Baar CH-6340 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   24.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 06
   15.07.2004Nové obchodné meno:
   Sika Slovensko, spol. s r.o.
   14.05.2003Noví spoločníci:
   SIKA AG Zugerstrasse 50 Baar CH-6340 Švajčiarsko
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   04.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným