Vytvořte fakturu

NCC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NCC
IČO 31359736
TIN 2020296102
DIČ SK2020296102
Datum vytvoření 24 Září 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NCC
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 245 050 €
Zisk 23 850 €
Kapitál 581 180 €
Vlastní kapitál 285 239 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244442384, +421244442385, +421244442386, +421244442387
Fax(y) 0244442384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 541,148
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 89,920
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 42,851
2. Software (013) - /073, 091A/ 40,400
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 2,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,069
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,069
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 428,915
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 128,959
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 59,974
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,974
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 67,886
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,070
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 299,956
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,188
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 296,768
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,313
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 220
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,093
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 541,148
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,089
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,920
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,920
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 237,719
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 237,719
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,850
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,566
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,372
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 916
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,204
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,252
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 164,435
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 53,463
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,802
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,661
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,067
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 30,927
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,382
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,644
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,952
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 29,759
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,759
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 24,493
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 977
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,185,763
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,245,050
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,185,763
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 57,669
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,618
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,211,234
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,127
D. Služby (účtová skupina 51) 379,698
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 676,857
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 490,366
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 172,457
4. Sociální náklady (527, 528) 14,034
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,687
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60,416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60,416
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 45,190
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,259
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,816
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 765,938
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 222
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 222
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 222
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,141
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,721
2. Ostatní náklady (562A) 1,721
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,919
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,897
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,047
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,047
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,850
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359736 TIN: 2020296102 DIČ: SK2020296102
 • Sídlo: NCC, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Zemanovič predseda Astrová 48 Bratislava 821 02 09.02.2010
  Juraj Starzl člen Hany Meličkovej 27 Bratislava 841 05 09.02.2010
  Stanislav Starzl člen Klobučnícka 4 Bratislava 811 01 09.02.2010
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.12.2010Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   09.02.2010Nové obchodné meno:
   NCC a. s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   prenájom predmetov, zariadení a nehnuteľností i s prechodom do vlastníctva /leasing/
   konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   výroba výpočtovej a kancelárskej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Zemanovič - predseda predstavenstva Astrová 48 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.2010
   Juraj Starzl - člen predstavenstva Hany Meličkovej 27 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.02.2010
   Stanislav Starzl - člen predstavenstva Klobučnícka 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.02.2010