Vytvořte fakturu

SARSTEDT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SARSTEDT
IČO 31359825
TIN 2020343875
DIČ SK2020343875
Datum vytvoření 30 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARSTEDT
Údernícka 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 011 603 €
Zisk 153 354 €
Kapitál 2 791 459 €
Vlastní kapitál 2 717 838 €
Kontaktní informace
Email info@sarsted.com
Telefon(y) +421265421772, +421265422429, +421265424180
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,255,127
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,056
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,056
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,056
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,233,070
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 314,456
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 308,709
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,622,928
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,621,973
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,621,973
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 210
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 745
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 410,434
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 410,434
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 885,252
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 126
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 885,126
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,001
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,809
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,255,127
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,871,192
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,710,535
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,710,535
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,354
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,935
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,464
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,329
12. Odložený daňový závazek (481A) 135
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 566
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 566
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 372,446
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 275,802
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 275,802
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,462
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,760
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,422
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,459
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,376
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,083
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,010,652
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,011,603
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,002,868
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,784
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 951
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,788,971
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,384,024
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,259
D. Služby (účtová skupina 51) 180,979
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 166,608
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 122,721
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,589
4. Sociální náklady (527, 528) 3,298
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,391
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,421
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,421
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,486
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,775
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 222,632
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 397,390
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,845
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 60
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 2,785
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 733
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 733
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 224,744
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 71,390
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 72,233
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -843
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 153,354
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359825 TIN: 2020343875 DIČ: SK2020343875
 • Sídlo: SARSTEDT, Údernícka 11, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Timo Schretzmair Constantinstrasse 83 Köln 506 79 Nemecká spolková republika 27.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Sarstedt Holding GmbH 5 889 € (88.7%) Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
  Sarstedt Beteiligungs GmbH 750 € (11.3%) Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Timo Schretzmair Constantinstrasse 83 Köln 506 79 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 27.11.2014
   17.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   12.12.2013Noví spoločníci:
   Sarstedt Holding GmbH Sarstedtstrasse 1 Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
   Sarstedt Beteiligungs GmbH Sarstedtstrasse 1 Nümbrecht 515 88 Nemecká spolková republika
   11.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Sarstedt AG & Co Rommelsdorf Nümbrecht 515 88 Spolková republika Nemecko
   27.05.2009Nové sidlo:
   Údernícka 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Sarstedt AG & Co Rommelsdorf Nümbrecht 515 88 Spolková republika Nemecko
   26.05.2009Zrušené sidlo:
   Líščie údolie 124 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   SARSTEDT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie údolie 124 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Walter Sarstedt Geräte und Verbrauchmaterial für Medizin und Wissenschaf Rommelsdorf 5223 Nümbrecht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Benkovič Gessayova 18 Bratislava 851 03