Vytvořte fakturu

Reklamná agentúra PEREXIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Reklamná agentúra PEREXIS
IČO 31359876
TIN 2020315330
DIČ SK2020315330
Datum vytvoření 04 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reklamná agentúra PEREXIS
Riazanská 33
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 106 €
Zisk 3 373 €
Vlastní kapitál -19 252 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903705375
Mobile(y) +421903902979, 0903705375
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,283
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,273
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,416
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 530
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,327
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,327
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,283
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,893
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 24,564
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 24,564
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 619
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 619
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,449
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,355
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,373
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,176
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,199
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,199
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,977
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,189
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,178
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,817
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,106
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,106
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 164
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,942
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,765
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 152
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 516
D. Služby (účtová skupina 51) 7,094
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,341
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,344
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,341
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 968
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 968
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015