Vytvořte fakturu

KONE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.09.2016
Basic information
Obchodní název KONE
IČO 31359884
TIN 2020336417
DIČ SK2020336417
Datum vytvoření 06 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONE
Galvániho 7/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 432 668 €
Zisk 321 313 €
Kapitál 3 810 784 €
Vlastní kapitál 1 838 432 €
Kontaktní informace
Email slovakia@kone.com
webové stránky http://www.kone.com
Telefon(y) +421248214411, +421850111667, +421248214415
Fax(y) 0248214415
Date of updating data: 08.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,825,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,785
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,785
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,785
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,297,086
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,991
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,991
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 630,308
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 560,503
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 560,503
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 69,805
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,074,807
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,068,155
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,406
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,063,749
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,139
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,513
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 575,980
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,370
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 573,610
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 502,291
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,754
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 483,537
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,825,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,045,907
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,062,206
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,062,206
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 98,700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 98,700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 563,688
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 880,148
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -316,460
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 321,313
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,779,255
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -21,640
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -21,640
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 67,796
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 67,796
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,563,589
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 797,822
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 444,037
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 353,785
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 458,199
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 72,367
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 50,785
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,416
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 169,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,042
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 115,468
Date of updating data: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,432,668
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,432,668
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,429,996
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,672
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,999,442
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,404,256
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -3,445
D. Služby (účtová skupina 51) 2,005,130
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,535,904
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,099,563
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 399,983
4. Sociální náklady (527, 528) 36,358
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,143
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,677
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,077
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -1,400
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -31,635
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,412
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 433,226
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,024,055
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 154
XII. Kurzové zisky (663) 154
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,918
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 317
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 278
2. Ostatní náklady (562A) 39
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,551
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,050
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,764
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 425,462
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 104,149
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 104,839
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -690
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 321,313
Date of updating data: 08.09.2016
Date of updating data: 08.09.2016
 • IČO :31359884 TIN: 2020336417 DIČ: SK2020336417
 • Sídlo: KONE, Galvániho 7/B, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11 Varšava 02-973 Poľská republika 21.05.2012
  Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11 Brno 616 00 Česká republika 30.09.2013
  Ing. Juraj Hrubo Hrachová 16697/14 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 20.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  KONE Corporation 1 061 210 € (99.9%) Helsinki 003 30 Fínsko
  Finescal Oy 996 € (0.1%) Helsinki 003 30 Fínsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hrubo Hrachová 16697/14 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 20.07.2016
   09.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Danilo De Rossi Stanway Place, Guildford Street 44-46 Chertsey, Surrey KT16 9BE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 15.10.2015
   24.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11 Brno 616 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.09.2013
   06.12.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11 Varšava 02-973 Poľská republika Vznik funkcie: 21.05.2012
   26.03.2011Noví spoločníci:
   Finescal Oy Kartanontie 1 Helsinki 003 30 Fínsko
   08.03.2011Noví spoločníci:
   KONE Corporation Kartanontie 1 Helsinki 003 30 Fínsko
   16.12.2005Nové sidlo:
   Galvániho 7/B Bratislava 821 04
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok
   05.05.2000Nové obchodné meno:
   KONE s.r.o.
   06.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osobných, nákladných a špeciálnych výťahov, ich súčastí a materiálov
   montáž, servis, revízie, stredné a generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie výťahových zariadení
   výkon inžinierských činností vo vyššie uvedenej oblasti