Vytvořte fakturu

Sanitaria - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Sanitaria
IČO 31359957
TIN 2020315319
DIČ SK2020315319
Datum vytvoření 14 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sanitaria
Pod gaštanmi 8
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 154 435 €
Zisk -8 297 €
Kapitál 271 359 €
Vlastní kapitál -181 150 €
Kontaktní informace
Email sanitaria@stonline.sk
Telefon(y) +421244450086, +421244454711, +421244454719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 407,150
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,407
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,021
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,021
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,386
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,386
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,916
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 87,713
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 87,713
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 213,388
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 213,346
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 213,346
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 89,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,658
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,827
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,827
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 407,150
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,531
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 472,349
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -728,886
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,386
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -773,272
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,297
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 664,681
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,394
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,394
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 658,669
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 480,261
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,634
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,627
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,202
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,317
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,022
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,349
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,207
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,618
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,155,330
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,154,435
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,139,892
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,591
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,952
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,156,379
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 925,081
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,916
D. Služby (účtová skupina 51) 112,167
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,248
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 69,423
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,017
4. Sociální náklady (527, 528) 1,808
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,916
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,916
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 313
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,360
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,944
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,319
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 895
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 892
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,368
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 283
2. Ostatní náklady (562A) 283
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,335
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 750
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,473
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,417
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31359957 TIN: 2020315319 DIČ: SK2020315319
 • Sídlo: Sanitaria, Pod gaštanmi 8, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko 07.10.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, 6 639 € (100%) Viedeň 1230-A Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2014Nové sidlo:
   Pod gaštanmi 8 Bratislava 821 07
   25.11.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   04.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko Vznik funkcie: 07.10.2009
   03.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   15.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   28.02.2007Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gastgebgasse N.27 Viedeň 1230-A Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   27.02.2007Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   04.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   18.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   20.01.2005Nové obchodné meno:
   Sanitaria, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   19.01.2005Zrušené obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   podlahárstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   03.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   02.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá
   14.10.1993Nové obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie dentálnych materiálov, stomatologických súprav a kresiel, dentálnych laboratórnych prístrojov a zariadení
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti dentálnych materiálov a stomatologických súprav
   propagácia vlastných výrobkov
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá