Vytvořte fakturu

INSMAT - obchodná a stavebná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INSMAT - obchodná a stavebná
IČO 31360041
TIN 2020336439
DIČ SK2020336439
Datum vytvoření 18 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSMAT - obchodná a stavebná
Zátišie 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 878 €
Zisk -3 082 €
Kapitál 32 030 €
Vlastní kapitál 7 526 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454342
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,163
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,860
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,598
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,598
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,648
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,648
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,648
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,614
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,281
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 303
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 303
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,163
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,444
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,296
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,907
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,006
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,913
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,082
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,719
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,223
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,369
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,369
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,647
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,267
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,718
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,878
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 85,878
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,275
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,664
D. Služby (účtová skupina 51) 13,931
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,149
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,041
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,428
4. Sociální náklady (527, 528) 2,680
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 189
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -397
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,283
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 919
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 919
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -919
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,316
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,766
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,766
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,082
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360041 TIN: 2020336439 DIČ: SK2020336439
 • Sídlo: INSMAT - obchodná a stavebná, Zátišie 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27 13.01.2006
  Milan Hraška Lachova 39 Bratislava 851 03 13.01.2006
  Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11 13.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karel Rýz 2 324 € (35%) Železničná 11 Bernolákovo 900 27
  Milan Hraška 1 992 € (30%) Lachova 39 Bratislava 851 03
  Michal Starosta 2 324 € (35%) Dunajská 20 Nitra 949 11
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava 917 08
   13.01.2006Nové predmety činnosti:
   vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Rýz Železničná 11 Bernolákovo 900 27
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava 851 03
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra 949 11
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava 917 08
   12.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   11.07.1995Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   10.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   16.09.1994Noví spoločníci:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Sawicki Hlboká 9 Trnava
   15.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   INSMAT - obchodná a stavebná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   Noví spoločníci:
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Gábovic Čajkovského 47 Trnava
   Milan Hraška Lachova 39 Bratislava
   Ing. Ladislav Ratkovský Kukučínova 42 Bratislava
   Ing. Karel Ryz Cverglov rad 11 Bernolákovo
   Michal Starosta Dunajská 20 Nitra