Vytvořte fakturu

Andreas und Josef Gross - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Andreas und Josef Gross
IČO 31360068
TIN 2020940295
Datum vytvoření 29 Září 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Andreas und Josef Gross
Kremnická 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 000 €
Zisk -3 580 €
Kapitál 97 284 €
Vlastní kapitál 97 084 €
Kontaktní informace
Email guzmanova@bilanx.sk
Telefon(y) 0263811745
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,214
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 93,630
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 584
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 94,214
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,505
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 107,482
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 107,482
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,762
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,580
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 709
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 709
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,030
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 23,000
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,030
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,000
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 70
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,100
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015