Vytvořte fakturu

CLASS FOOD SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLASS FOOD SK
IČO 31360114
TIN 2020310996
DIČ SK2020310996
Datum vytvoření 04 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLASS FOOD SK
Ružová 21/72
90901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 051 €
Zisk -10 502 €
Kapitál 94 093 €
Vlastní kapitál -25 649 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0342251001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,027
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,027
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 902
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 902
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,005
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,402
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,402
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,545
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,058
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 120
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,027
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,151
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 192,186
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 192,186
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 927
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 927
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -218,762
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,903
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -247,665
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,502
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,178
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,152
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,152
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 96,257
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70,996
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,996
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,179
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,570
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,477
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 130
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 130
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,837
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,324
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,051
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 834
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,625
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,235
D. Služby (účtová skupina 51) 6,750
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,640
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,574
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,151
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 273
XII. Kurzové zisky (663) 273
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,241
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 558
2. Ostatní náklady (562A) 558
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 461
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 222
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -968
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,542
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,502
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360114 TIN: 2020310996 DIČ: SK2020310996
 • Sídlo: CLASS FOOD SK, Ružová 21/72, 90901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2011Nové obchodné meno:
   CLASS FOOD SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová 21/72 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Vincenc Fr. Křížka 4 Praha 170 00 ČR Vznik funkcie: 02.02.2011
   01.02.2011Zrušené obchodné meno:
   CLASS FOOD BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   31.07.2010Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť realitnej agentúry
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   21.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Michal Poduška Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   Michal Poduška - konateľ Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.06.2006
   15.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   14.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   30.06.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika
   Michal Poduška Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Kubániho 16 Bratislava 811 04
   RNDr. Jaroslav Skorkovský - konateľ Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.06.2006
   Michal Poduška - konateľ Italská 34 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.06.2006
   29.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 4 Praha 170 00 Česká republika
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 10 Praha 170 00 Česká republika
   26.08.1999Nové sidlo:
   Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Arnošt Neubauer Bubenečská 15 Praha 160 00 Česká republika
   RNDr. Jaroslav Skorkovský Františka Křížka 10 Praha 170 00 Česká republika
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. IČO: 00 565 954 Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   23.05.1996Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. IČO: 00 565 954 Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   22.05.1996Zrušené sidlo:
   Hálova 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava
   04.10.1993Nové obchodné meno:
   CLASS FOOD BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, reklamy a inzercie
   činnosť realitnej agentúry
   Noví spoločníci:
   CLASS FOOD, s.r.o. Fr. Křížka 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Hausleitner Hálova 7 Bratislava