Vytvořte fakturu

BONUS SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Obchodní název BONUS SLOVENSKO
Stav Zničeno
IČO 31360238
TIN 2020889398
Datum vytvoření 18 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONUS SLOVENSKO
Ružová dolina 7
82108
Bratislava
Financial information
Zisk -1 €
Kapitál 8 918 €
Vlastní kapitál 8 918 €
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,917
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,917
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,917
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,917
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,849
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 19,916
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -9,067
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,931
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1
C. Služby (účtová skupina 51) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1
Date of updating data: 16.01.2017
 • IČO :31360238 TIN: 2020889398
 • Sídlo: BONUS SLOVENSKO, Ružová dolina 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2017Zrušené obchodné meno:
   BONUS SLOVENSKO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   20.12.2011Nové sidlo:
   Ružová dolina 7 Bratislava 821 08
   13.07.2004Nové obchodné meno:
   BONUS SLOVENSKO s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným