Vytvořte fakturu

MBI Marketingberatung International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.10.2016
Basic information
Obchodní název MBI Marketingberatung International
IČO 31360262
TIN 2020319631
DIČ SK2020319631
Datum vytvoření 01 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MBI Marketingberatung International
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 027 462 €
Zisk -235 146 €
Kapitál 699 794 €
Vlastní kapitál 26 847 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248291272
Date of updating data: 19.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 512,819
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 4,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 364,710
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,537
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,537
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 39,738
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 39,738
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 292,115
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 289,652
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,652
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,320
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 601
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,719
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 144,109
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,466
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 141,643
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 512,819
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 406
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 192,463
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,576
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 90,273
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,697
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -235,146
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,413
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 82,437
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 81,125
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,312
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 417,853
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,233
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,233
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 36,144
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,566
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,711
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,478
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,721
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,123
Date of updating data: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 995,241
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,027,462
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 618
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 994,623
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 208
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,013
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,264,081
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,089
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 29,901
D. Služby (účtová skupina 51) 958,965
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 158,975
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 108,919
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 6,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,529
4. Sociální náklady (527, 528) 3,527
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,380
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 27,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,519
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -236,619
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,286
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,329
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,329
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,329
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,524
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,767
2. Ostatní náklady (562A) 4,767
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,753
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -241,814
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -6,668
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -9,548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -235,146
Date of updating data: 19.10.2016
Date of updating data: 19.10.2016