Vytvořte fakturu

OBSERVER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OBSERVER
IČO 31360301
TIN 2020329344
DIČ SK2020329344
Datum vytvoření 07 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OBSERVER
Hradská 78/B
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 241 €
Zisk -3 535 €
Kapitál 47 420 €
Vlastní kapitál 37 378 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245258789, +421245259913
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 41,852
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,275
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,275
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,818
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,379
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,838
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,785
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,785
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,785
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,053
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,018
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 739
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 739
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,852
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,255
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,039
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,039
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,445
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,445
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,535
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,009
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 294
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,815
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,571
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,571
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,616
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 628
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 900
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,723
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,241
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,723
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 518
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,675
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,120
D. Služby (účtová skupina 51) 16,973
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 347
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,556
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,556
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 679
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,434
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,630
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 142
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,575
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360301 TIN: 2020329344 DIČ: SK2020329344
 • Sídlo: OBSERVER, Hradská 78/B, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava 07.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Róbert Tóth 4 648 € (70%) Haburská 25 Bratislava
  Werner Hazuka 996 € (15%) Wien Rakúska republika
  Thomas Epple 996 € (15%) Wien Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   19.01.2010Nové sidlo:
   Hradská 78/B Bratislava 821 07
   18.01.2010Zrušené sidlo:
   Komárovská 17 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   26.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1993
   25.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   07.10.1993Nové obchodné meno:
   OBSERVER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 17 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   informačná činnosť /sledovanie médií-tlač, TV, rozhlas/
   vydavateľská činnosť-vydavanie periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovateľská činnosť výkonu služieb
   reklamno-agentúrna činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava
   Werner Hazuka Hasnerstrasse 144/25 Wien Rakúska republika
   Thomas Epple Tyrnauergasse 6/22-23 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Lupták Gašparíkova 3 Bratislava
   Ing. Róbert Tóth Haburská 25 Bratislava