Vytvořte fakturu

UNIMET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIMET
IČO 31360351
TIN 2020292010
DIČ SK2020292010
Datum vytvoření 18 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMET
Svätoplukova 28
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 635 824 €
Zisk -8 412 €
Kapitál 112 250 €
Vlastní kapitál 23 730 €
Kontaktní informace
Email unimet@centrum.sk
Telefon(y) 0317708360
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 117,540
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 101,505
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -295
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 296
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 101,504
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,556
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,111
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,685
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,292
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 50,747
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,565
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,565
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,565
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -59,020
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,128
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -85,148
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -257
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) -257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,540
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,318
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,791
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,846
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,846
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,907
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 104,896
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -147,803
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,412
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,252
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,252
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,253
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,295
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,295
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,463
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,967
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,771
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,243
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 43,717
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 635,824
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 635,824
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 638,099
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 525,358
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,831
D. Služby (účtová skupina 51) 13,523
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,918
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,941
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,760
4. Sociální náklady (527, 528) 2,217
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,286
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,261
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,261
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,922
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,275
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,112
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,137
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,420
2. Ostatní náklady (562A) 3,420
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,717
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,412
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,412
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360351 TIN: 2020292010 DIČ: SK2020292010
 • Sídlo: UNIMET, Svätoplukova 28, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 21.09.1998
  Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01 04.04.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kyvalský 24 896 € (50%) Pri mlyne 52 Bratislava
  Milan Režný 24 896 € (50%) Rázusova 45 Hlohovec 920 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2014Nové sidlo:
   Svätoplukova 28 Bratislava 821 08
   19.11.2014Zrušené sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   24.05.2005Nové sidlo:
   Rajská 15/A Bratislava 811 08
   23.05.2005Zrušené sidlo:
   Smetanova 8 Bratislava 811 03
   17.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   16.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   24.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 04.04.2002
   23.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava 831 07
   Milan Režný Rázusova 45 Hlohovec 920 01
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   22.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ján Orolin Brokoffova 2202 Poprad
   27.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ján Orolin Brokoffova 2202 Poprad
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   15.12.1994Nové predmety činnosti:
   zber, triedenie a úprava kovového odpadu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bombík Kraskova 8 Bratislava
   Ing. Peter Kyvalský Pri mlyne 52 Bratislava
   14.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   30.05.1994Nové sidlo:
   Smetanova 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1994Zrušené sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   UNIMET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   všeobecná obchodná činnosť - nákup a predaj železných a neželezných kovov a predmetov spotrebného a priemyselného charakteru
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 48 Bratislava