Vytvořte fakturu

AMMOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMMOS
IČO 31360386
TIN 2020301778
DIČ SK2020301778
Datum vytvoření 21 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMMOS
Orieškova 12
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 783 €
Zisk -16 000 €
Kapitál 126 734 €
Vlastní kapitál -62 377 €
Kontaktní informace
Email ammos@stonline.sk
webové stránky http://www.ammos.sk
Telefon(y) +421243638474
Fax(y) 0243638476
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,907
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,907
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,907
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,434
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,469
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,253
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,107
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,341
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -78,378
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,287
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -72,304
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,000
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 194,719
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 192,712
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 668
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,176
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,337
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 185,531
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,007
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 91,783
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,730
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 63,019
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,034
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 106,465
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 13,561
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,296
C. Služby (účtová skupina 51) 18,645
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 48,967
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 740
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,136
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 324
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,796
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,682
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,247
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 859
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 856
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -858
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,540
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 460
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,000
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015