Vytvořte fakturu

REAL SLOVEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název REAL SLOVEK
Stav Zničeno
IČO 31360424
TIN 2020922222
Datum vytvoření 13 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL SLOVEK
Pri Suchom mlyne 88
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 607 €
Zisk -8 442 €
Kapitál 308 270 €
Vlastní kapitál 21 863 €
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 284,715
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 247,203
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 247,203
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 247,203
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,446
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,446
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,189
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 257
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 66
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 284,715
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,263
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,867
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,867
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,199
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,199
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,442
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,524
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,524
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 901
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 623
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 267,928
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 267,928
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,607
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,607
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,607
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,901
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 66
D. Služby (účtová skupina 51) 4,147
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,688
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,095
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,593
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,394
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,539
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,539
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,539
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,475
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,819
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 623
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 623
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,442
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • IČO :31360424 TIN: 2020922222
 • Sídlo: REAL SLOVEK, Pri Suchom mlyne 88, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Říjen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2016Zrušené obchodné meno:
   REAL SLOVEK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   REAL SLOVEK, s.r.o.
   13.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným