Vytvořte fakturu

BEL-CO-PEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEL-CO-PEK
IČO 31360441
TIN 2020352422
DIČ SK2020352422
Datum vytvoření 22 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEL-CO-PEK
Budatínska 35
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 784 €
Zisk 490 €
Kapitál 34 171 €
Vlastní kapitál 2 053 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263827010
Fax(y) 0263827010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,970
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,970
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,970
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,355
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -15,806
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,787
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,547
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,790
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 56,325
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,543
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,918
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 490
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,782
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 138
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 46,155
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,828
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,465
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,584
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,489
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,784
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 71,923
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,865
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,791
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 77,767
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 51,841
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,105
C. Služby (účtová skupina 51) 8,185
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,615
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 546
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,270
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,017
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,657
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,269
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 195
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,074
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,268
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,749
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,259
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360441 TIN: 2020352422 DIČ: SK2020352422
 • Sídlo: BEL-CO-PEK, Budatínska 35, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava 22.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dipl. Ing. Karol Pereszlényi 2 324 € (33.3%) Budatínska 35 Bratislava
  Bruno Achiel Jeanne Colle 2 324 € (33.3%) Sint - Martens - Laten 9830 Belgicko
  Frederik Christian Claude Colle 2 324 € (33.3%) Deinze 9800 Belgicko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   24.12.2005Noví spoločníci:
   Bruno Achiel Jeanne Colle Reinaertdreef 8 Sint - Martens - Laten 9830 Belgicko
   Frederik Christian Claude Colle Kakelstraat 36 Deinze 9800 Belgicko
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   02.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1993
   01.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   26.07.2001Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   24.01.1995Noví spoločníci:
   BFC N.V. Gaveresteenweg 54 Danze Belgicko
   23.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   14.01.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   01.12.1993Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   30.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   BEL-CO-PEK, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 35 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov a tovarov koželužného priemyslu
   sprostredkovateľská činnosť pre výrobky a tovar koželužného priemyslu
   Noví spoločníci:
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava
   Pavel Kopecký Beszemztraat 1 Waregem Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kopecký Gessayova 45 Bratislava
   Dipl. Ing. Karol Pereszlényi Budatínska 35 Bratislava