Vytvořte fakturu

VSH development - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.09.2015
Basic information
Obchodní název VSH development
IČO 31360521
TIN 2020820505
DIČ SK2020820505
Datum vytvoření 18 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VSH development
Štúrova 27
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 2 328 868 €
Zisk 330 430 €
Kapitál 16 872 473 €
Vlastní kapitál 3 018 723 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.bck.sk
Telefon(y) +421556804111
Mobile(y) +421905505650
Date of updating data: 02.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,590,160
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,434,316
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 58,624
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,368
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 56,256
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,375,692
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 608,158
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 15,639,286
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,248
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,688
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 801
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 801
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 77,926
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 77,724
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,129
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,595
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 202
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,961
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,753
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72,208
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,156
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 990
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,590,160
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,349,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 58,049
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,049
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 960,674
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 960,674
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 330,430
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,233,384
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,513,277
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 12,201,847
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,993
12. Odložený daňový závazek (481A) 308,437
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 632,607
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 243,623
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,939
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,684
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,776
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,698
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 332,330
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 87,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,623
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 4,305
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,318
Date of updating data: 02.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,178,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,328,868
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,164,697
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,524,222
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 344,559
D. Služby (účtová skupina 51) 273,299
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 286,848
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 206,780
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,448
4. Sociální náklady (527, 528) 8,620
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,957
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 541,112
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 541,112
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 22,581
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,866
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 804,646
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,546,839
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 382
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 373
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 328
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 45
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 408,287
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 406,472
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 406,411
2. Ostatní náklady (562A) 61
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,730
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407,905
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 396,741
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 66,311
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,895
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 63,416
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 330,430
Date of updating data: 02.09.2015
Date of updating data: 02.09.2015
 • IČO :31360521 TIN: 2020820505 DIČ: SK2020820505
 • Sídlo: VSH development, Štúrova 27, 04001, Košice
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2006Nové obchodné meno:
   VSH development s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 27 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marie Sládková Brigádnikú 65 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.01.2006
   Ing. Pavel Richter V Lipkách 705 Praha 5 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.01.2006
   25.05.1999Noví spoločníci:
   MUŠKA s.r.o. IČO: 45 310 254 Sladkovského nám. 1/525 Praha 3 Česká republika
   04.12.1997Nové predmety činnosti:
   realitná činnosť
   cestná motorová doprava
   špedícia
   18.10.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk.tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a zákazok
   výroba cementu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ